Ang mga may kapansananThis is a featured page


Masarap mabuhay ng normal, ang magkaroon na maraming kaibigan at mga taong tunay na tatanggap sa iyo, ang maging normal at tila perpekto sa mata ng mga tao, subalit naisip mo ba bilang isang ganap at may masayang buhay, na may mga taong may kapintasan at kapansanan na buong buhay na dala- dala nila ito, ang mga taong bulag, bingi, pipi, pilay at mga kulang kulang ang katawan, o silang may matinding karamdaman at pinandidirian ng mga tao, naiisip mo ba na sa tuwing gabi umiiyak ang mga taong ito sa isang lugar na nag- iisa sila at sa lugar na hindi sila pagtatawanan at kukutyain ng mga tao.

Ang kanilang pag-iisa ay may kasamang takot at kawalan ng pag- asa, na ang kanilang mga buhay ay para bang wala ng pag- asa at di makapamuhay ng payapa, masaya ka bang nakikita sila na binabalewala ng ibang tao? subalit nilikha sila ng Diyos ng may mabuting dahilan at para makita ng ibang tao ang katotohanan sa buhay na ito.
Ang mga tao minsan ay di maunawaan ito, imbis ay nagrereklamo sila sa Diyos sa mga bagay na pansarili nila, samantalang ang iba walang kamay at paa para magsuot nito, binabalewala natin ang mga aklat kung saan tayo magkakaroon ng karunungan na may mga bulag na gustong magbasa nito at matuto, na mga mga magagandang awitin na makabuluhan na gustong pakingan ng mga bingi, at gustong sabihin na saloobin ng mga pipi dahil gusto nilang makatulong, paano mo ipapadama sa kanila na sila’y merong halaga at tao na may karapatang mabuhay na walang anumang panlalait at kung sila ay pansinin? kung tayo ang nasa kalagayan nila? di ba masasaktan tayo?.

Pero imbis gusto nilang maging masaya at normal na marunong magpasalamat at tangappin ang wala sila, sana’y maisip natin sila at bigyan ng pag- asa, imbis na pagtawanan sila at balewalahin, maging bukas tayo sa kanila, mahalin sila, at tanggapin kung ano man sila, tulad ng Diyos na nagmamahal sa lahat ng nilikha niya.

Author/Writer:
James M. Gutierrez
Baptist Preacher/Website Creator


James307
James307
Latest page update: made by James307 , Jun 8 2008, 6:11 PM EDT (about this update About This Update James307 Securing Page - James307

No content added or deleted.

- complete history)
Keyword tags: None
More Info: links to this page
There are no threads for this page.  Be the first to start a new thread.